Individuel Psykoterapi

Psykoterapeut MPF, Laila Helene Lund

Individuel psykoterapi

Velkommen til Psykoterapi Odense.

 Individuel psykoterapi er for dig, som ønsker at arbejde med dig selv og opnå opmærksomhed og indsigt i, hvordan du er i verden.

Som psykoterapeut vil jeg støtte og hjælpe dig med at udfolde de problemstillinger, som laver benspænd for dig og sammen vil vi undersøge de bagvedliggende forsvarsmekanismer, som har til formål at beskytte dig mod svigt og afvisninger, men som også fastholder dig i at gentage det samme mønster igen og igen. 

Når vi sammen får identificeret dine forsvarsmekanismer og intentionen bag dem, vil du opnå frihed til at handle på en mere hensigtmæssig måde til glæde for dig selv og dine relationer. 

Individuel psykoterapi kan også hjælpe dig med at udfolde dit personlige potentiale og sætte fokus på dine mål.

Gestaltterapi er god til dig som f.eks. oplever:

  • Eftervirkninger af traumatiske oplevelser i barndommen eller i voksenrelationer
  • Stress
  • Angst
  • Eksistentielle livskriser/kriser f.eks. skilsmisse, afskedigelse, identitets- og midtvejskriser
  • Problemer i kontakten f.eks. i parforholdet, familien, vennekredsen eller på arbejdspladsen
  • Lavt selvværd og negative tanker
  • Svært ved at mærke egne behov og sætte grænser
  • Ensomhed
  • Eller som ønsker at arbejde med din personlige udvikling

  Individuel psykoterapi i Odense - lokaler

  Sådan arbejder jeg

  I Gestaltterapien arbejder vi med det HELE menneske dvs. tanker, sanser, følelser og kropslige fornemmelser. Alt for mange mennesker har mistet kontakten til kroppen og kan ikke mærke egne behov eller vælger at overhører dem, hvilket kan være en direkte vej til f.eks. stress, angst og depression.

  Når du tager ansvar for dig selv og dine behov, dine handlinger og dine følelser, vil du opnå en balance i dit liv, som er en forudsætning for din livskvalitet.

  I terapien vil du opleve en omsorgsfuld og ligeværdig dialog mellem dig og mig. Jeg arbejder fænomenologisk dvs. jeg har fokus på det, der sker lige nu, og jeg siger, hvad jeg oplever i kontakten med dig. Sammen vil vi undersøge og identificere de blokeringer, som skaber smerte og ubalance i dit liv.

  Gennem forskellige metoder og teknikker vil du øge din opmærksomhed og indsigt, så du oplever klarhed og frihed til at skabe de forandringer, som du ønsker i dit liv.

  Anbefaling 

  Kære Laila,

  Da jeg første gang kom hos dig var jeg langt nede. Hvor var jeg på vej hen? Jeg overvejede at stoppe på mit studie, da jeg følte at jeg ikke kunne overskue det. Jeg var på vej til de 50 år, gift og har to teenagebørn. Jeg følte, at alt hvad jeg gjorde ikke var godt nok og det var svært at finde overskud. Mit livssyn har ændret sig. Jeg er blevet bevidst om nogle uhensigtsmæssige mønstre og min livskvalitet er steget i takt med, at jeg gennem samtaler med dig har fået en ny selvindsigt og forståelse for mig selv. Jeg havde stor selvkritik og usikkerhed i min rolle som studerende, mor og hustru men jeg har lært at vejen til et godt liv, er at være god ved sig selv, tro på at det jeg gør, er godt. Jeg har fået uundværlige værktøjer til at hvile i mig selv. Det har givet mig et overskud og en glæde i mit liv som jeg længe har savnet. Jeg kan kun anbefale Laila. Hun er en fantastisk terapeut, da hun i sin professionalisme er dybt empatisk.

  – Annette