Parterapi

Psykoterapeut MPF, Laila Helene Lund

Næsten halvdelen af alle ægteskaber i Danmark går i stykker. Tallene taler deres eget sprog og vidner om, at lige så betydningsfuldt parforholdet er for menneskers trivsel, lige så vanskeligt kan det være at få et parforhold til at fungere på den lange bane.

I parterapien hjælper jeg par, som enten er i krise eller oplever problemer i parforholdet, som det er vanskeligt at klare ved egen hjælp.

Måske kan du genkende det her:

 • Problemer med at kommunikere og
  forstå hinanden
 • Skænderier, misforståelser og konflikter
 • Følelse af utryghed, mistillid eller svigt 
 • Gnisten er væk – følelsesmæssigt og seksuelt
 • Krise ved tab, sygdom eller utroskab
Psykoterapi odense - parterapi - parterapeut Laila Helene Lund

 

Med en grundantagelse om, at vi alle har et behov for- og en længsel efter et trygt parforhold funderet i kærlighed og samhørighed, og at under de fleste konflikter ligger en længsel og et savn om at blive hørt, forstået og accepteret, vil jeg som parterapeut hjælpe jer med at identificere det negative mønster, som I har opbygget og tager jer væk fra hinanden. 

Hvad ligger bag det negative mønster?

Vi vil sammen undersøge de bagvedliggende længsler, savn og umødte behov, som er de sårbare følelser og drivkraften i det negative mønster, og som når I vover at åbne op og dele dem med hinanden, også vil være dem, som bryder det negative mønster og giver jer den respons fra jeres partner, som I har behov for.

Gennem parterapien vil vi transformere det negative mønster til et mere positiv mønster med øget kontakt og tryghed og I vil få en forståelse og accept af hinanden og opleve friheden til at handle på en ny og bedre måde, som giver jer samhørigheden og glæden tilbage.

  Sådan arbejder jeg med parterapi

  Parterapien virker ved at give dig og din partner et sikkert og fortroligt rum til at identificere de negative mønstre, som er med til at skabe konflikter og afstand i jeres parhold.

  Konflikter og svære oplevelser i parforholdet styres ofte af dybere følelser, og vi er ikke altid klar over dem. Disse følelser kan være styrende for de mønstre, vi kommer til at sidde fast i som par, ligesom de erfaringer vi har med os fra barndommen og tidligere forhold er med til at skabe de udfordringer, vi oplever i parforholdet.

  Parterapi er beviseligt værdifuldt

  Min rolle som parterapeut vil være at hjælpe jer med, at I begge oplever at blive mødt og forstået, så ingen oplever at være skurken – det er det negative mønster, der er skurken, som I skal blive et team omkring.

  Og det betaler sig at investere i sit parforhold, nyeste undersøgelser viser, at mere end 70-75% af par som modtager Emotionsfokuseret parterapi får løst deres problemer og op mod 90% oplever vedvarende positive effekter efter at have gået i parterapi.

  Hvorfor gå til en parterapeut?

  Parterapi er gavnlig for alle, der er i et forhold og som ønsker en dybere forståelse af hinanden, større tryghed og en bedre kontakt.

  Hvis du og din partner oplever kommunikationsproblemer, misforståelser, konflikter, mangel på intimitet og nærhed eller har mistet gnisten, kan jeg som parterapeut hjælpe jer.

  Nyt perspektiv og evidensbaseret metode

  At arbejde med en parterapeut giver jer et neutral og uvildigt perspektiv, hvor sårbare emner kan tages op og begge parter får mulighed for at blive hørt og valideret.

  Derudover kan jeg som uddannet parterapeut give jer en evidensbaseret metode, som kan hjælpe jer til at udvikle en bedre kommunikation, håndtere konflikter og forbedre intimiteten og den følelsesmæssige kontakt.

  Dybere forståelse og indsigt i mønstre

  I parterapi vil du og din partner også lære at identificere og udtrykke jeres behov direkte og udvikle en dybere forståelse af hinandens perspektiver og livserfaringer.

  Gennem terapien får I indsigt i de mønstre og adfærd, der har en negativ indvirkning på jeres forhold, og med ny indsigt bliver I i stand til at ændre disse negative mønstre og dyrke mere positive interaktioner.

  Byg et nyt fundament for jeres fremtid sammen

  Samlet set kan parterapi være en effektiv måde at styrke jeres forhold og bygge et stærkere fundament for jeres fremtid sammen. Uanset om I oplever specifikke problemer eller blot ønsker at forbedre jeres forhold, kan en parterapeut give jer værdifuld støtte.

  Og det betaler sig at investere i sit parforhold, for jer som par, og jer som familie.