Parterapi

Psykoterapeut MPF, Laila Helene Lund

Parterapi – Parterapeut

Velkommen til Psykoterapi Odense

Næsten halvdelen af alle ægteskaber i Danmark går i stykker. Tallene taler deres eget sprog og vidner om, at lige så betydningsfuldt parforholdet er for menneskers trivsel, lige så vanskeligt kan det være at få et parforhold til at fungere på den lange bane.

Nye undersøgelser viser at mere end 85 % af par, som går i parterapi, oplever vedvarende positive effekter af at have modtaget parterapi, så måske er det nu, at I skal investere i jeres parforhold og få genetableret kontakten og trygheden med hjælp fra en professionel parterapeut.

 

Parterapi er god for jer som oplever konflikter i parforholdet og problemer med:

 • Eftervirkninger af traumatiske oplevelser i barndommen eller i voksenrelationer, som spiller ind i jeres parforhold
 • Livskriser, ubearbejdede svigt eller problemer i nærmeste relationer. Det kan være den ene part eller jer begge.
 • Dårlig eller mangelfuld kommunikation i jeres parforhold
 • Følelse af håbløshed og opgivenhed og en begyndende trækken jer fra hinanden
 • Mangel på intimitet, nærhed og kærlighed i jeres parforhold
 • Konflikter som gemmes væk uden at blive løst og som hober sig op sammen med tidligere konflikter
 • Uenighed om børneopdragelse, dine og mine børn
 • Jalousi
 • Utroskab
 • Mønstre der gentager sig
 • Listen er lang…

 

Med en grundantagelse om, at vi alle har et behov og en længsel efter et trygt parforhold og ægteskab funderet i kærlighed og samhørighed, og at under de fleste konflikter ligger en længsel og et savn om at blive hørt, forstået og accepteret, vil jeg som parterapeut hjælpe jer med at identificere det negative mønstre, som I har opbygget og  som tager jer væk fra hinanden, når en konflikt opstår.

Vi vil sammen undersøge de bagvedliggende længsler, savn og umødte behov, som er de sårbare følelser og drivkraften i det negative mønster og som når I vover at åbne op og dele dem med hinanden, også vil være dem, som bryder det negative mønster og giver jer den respons fra jeres partner, som I har behov for.

Gennem parterapien vil vi transformerer det negative mønster til et mere positiv mønster med øget kontakt og tryghed og I vil få en forståelse og accept af hinanden og opleve friheden til at handle på en ny og bedre måde, som giver jer samhørigheden og glæden tilbage.

 

Anbefaling

Kære Laila,

Da jeg første gang kom hos dig var jeg langt nede. Hvor var jeg på vej hen? Jeg overvejede at stoppe på mit studie, da jeg følte at jeg ikke kunne overskue det. Jeg var på vej til de 50 år, gift og har to teenagebørn. Jeg følte, at alt hvad jeg gjorde ikke var godt nok og det var svært at finde overskud. Mit livssyn har ændret sig. Jeg er blevet bevidst om nogle uhensigtsmæssige mønstre og min livskvalitet er steget i takt med, at jeg gennem samtaler med dig har fået en ny selvindsigt og forståelse for mig selv. Jeg havde stor selvkritik og usikkerhed i min rolle som studerende, mor og hustru men jeg har lært at vejen til et godt liv, er at være god ved sig selv, tro på at det jeg gør, er godt. Jeg har fået uundværlige værktøjer til at hvile i mig selv. Det har givet mig et overskud og en glæde i mit liv som jeg længe har savnet. Jeg kan kun anbefale Laila. Hun er en fantastisk terapeut, da hun i sin professionalisme er dybt empatisk.

– Annette