Individuel psykoterapi 

Psykoterapeut MPF, Laila Helene Lund

Livet kan til tider være en svær størrelse at navigere i. De bump, vi møder på vores vej, kan være store eller små,

men fælles for dem er, at det er nemmere at komme over dem, hvis vi har nogen at tale med og

dele vores tanker og følelser med. Følelser reguleres, når vi vover at tale om dem.

Her kan en psykoterapeut være en hjælp og støtte til forandring.

 

Måske kan du genkende det her

  1. Du føler dig fastlåst eller fanget i mønstre af negativ tænkning eller adfærd 
  2. Du kæmper med svære følelser såsom angst, stress, tristhed, ensomhed eller lavt selvværd 
  3. Du har svært ved at mærke egne behov og sætte grænser
  4. Du kæmper med senfølger af en traumatisk barndom eller i voksenrelationer
  5. Du har svært ved at mestre væsentlige livsændringer eller overgange såsom skilsmisse, afskedigelse eller eksistentielle livskriser
  6. Eller du ønsker at arbejde med din personlige udvikling og udfolde dit potentiale

Som psykoterapeut vil jeg støtte og hjælpe dig med at udfolde de problemstillinger, som laver benspænd for dig og sammen vil vi undersøge de bagvedliggende forsvarsmekanismer, som har til formål at beskytte dig mod svigt og afvisninger, men som også fastholder dig i at gentage det samme mønster igen og igen.

Når vi sammen får identificeret dine forsvarsmekanismer og intentionen bag dem, vil du opnå frihed til at handle på en mere hensigtmæssig måde til glæde for dig selv og dine relationer. 

Individuel psykoterapi kan også hjælpe dig med at udfolde dit personlige potentiale og sætte fokus på dine mål.

 

Anbefaling

Jeg bestilte en tid ved Laila efter jeg i lang tid havde gået og følt at jeg ikke havde overskud til mit job. Jeg følte mig stresset og udbrændt. På hjemmefronten følte jeg en generel modvilje mod sociale arrangementer, men selvom jeg intet overskud følte deltog jeg i de fleste ting, og følte en lettelse når det var ”overstået”.

Jeg er en person der har enormt svært ved at lade andre komme helt tæt på og giver ofte et indtryk af alt er godt og der er styr på alting, også selvom jeg føler kaos indeni.

Laila har med sin faglige indsigt identificeret denne forsvarsmekanisme og med sin empatiske og tillidsvækkende person formået at skabe et rum hvor jeg føler jeg kan dele alle problematikker.

Vi har gennem nutidige hændelse fået talt om situationer tidligere i livet og fået belyst nogle af de forsvarsmekanismer og handlemønster, jeg har opbygget gennem livet. Denne opmærksomhed har givet mig en større selvforståelse og opmærksomhed på mig selv og givet mig mulighed for forandring. Det betyder bl.a. at jeg blevet bedre til at mærke mig selv, sætte grænser, sige fra og møde mine medmennesker mere autentisk.

Jeg kan på det varmeste anbefale Laila. Hun er god til at lytte, analysere og spørge ind til de rigtige ting, og så er hun både professionel i sin tilgang og empatisk og omsorgsfuld.

Både for mit arbejdsliv og mit privatliv har samtalerne ved Laila gjort en stor forskel!

Kvindelig klient

psykoterapi odense - individuel terapi odense

Hvorfor vælge psykoterapi - og hvad er psykoterapi og gestaltterapi?

Gestaltterapi er en oplevelsesorienteret terapiform, som har fokus på det relationelle – altså det der sker mellem mennesker.

 

I terapien vil vi undersøge, hvordan du indgår i kontakt med andre, hvilke forsvarsmekanismer du benytter dig af og ikke mindst intentionen bag disse. Det kan være, at du benytter en forsvarsmekanisme, som var nødvendig som barn, men som ikke er nødvendig som voksen og som i stedet laver benspænd for dig.

 

Vi vil også undersøge, hvordan du støtter dig selv i vanskelige situationer, så du kan finde eller genfinde balancen i dit liv.

 

Når du får indsigt i, hvad du gør og hvordan du gør det, vil du opleve frihed til at skabe forandringer og handle på en ny og bedre måde til glæde for dig selv og dine omgivelser.

Det er forståeligt at være nervøs og have en følelse af utryghed, når det kommer til at finde en psykoterapeut. Det er dog vigtigt at huske, at det at søge psykoterapi er et modigt og positivt skridt i retning af at forbedre din mentale sundhed og din livskvalitet.